Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Transparència

L’Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa és una entitat oberta a la participació de qualsevol persona interessada en la transparència, la fiscalització de les administracions i el foment de la participació de la ciutadania en els afers públics. 

L’únic requisit per participar a l’Observatori és fer-ho clarament sense cap interès partidista. 

El seu funcionament és assembleari tractant de arribar a acords a través del consens. 

Tot i així hi ha constituïda una Associació per facilitar la comunicació amb les administracions, les dades de la qual són les següents: 

Nom: Associació Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa

NIF G66249228

Objectius: Promoure la transparència en la gestió de les institucions publiques. Promoure la participació Ciutadana en la gestió i fiscalització de les administracions publiques, especialment en l’àmbit municipal.

Inscrita amb el número 55976 al Registre General d’Associacions

Inscrita també al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes amb el número: 1230 

Els càrrecs actuals a l’Associació són els següents: 

President: Eduard Martin-Borregón Domènech

Secretari: F. Xavier López Relat

Tresorer: Óscar G. Villa González

 

Els càrrecs no tenen cap remuneració.

Els seus membres no fan cap activitat remunerada.

No cobrem cap quota als socis.

No rebem cap subvenció.

Les despeses les assumim de manera voluntària els membres de l’Observatori quan és necessari.