Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Consultas

Tens alguna inquietud que es pot transformar en una consulta?

Pots fer-ho des del menú MI PÀGINA on tens un enllaç per fer la consulta, o si tens una consulta d'una partida pressupostària des del gràfic d'aquest pressupost. Si no tens menu MI PÀGINA és que encara no t'has inscrit al OCM. Et convidem a fer-ho des del menú Inici de sessió ....


La Taula de l'Aigua: Per la municipalització de la gestió de l'aigua

 A la ciutat de Terrassa, els serveis de gestió d'abastament i  subministrament d'aigua estan en mans de l'empresa privada  "Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA", on avui, el principal  accionista és Agbar-Suez. La concessió es va efectuar per 75  anys, amb el propòsit que l'empresa pogués amortitzar les  inversions realitzades. El termini fixat acaba el 31 desembre  2016. 

Aquesta concessió va començar l'any 1941 amb el govern franquista i va ser estipulada sense ànim de lucre per part del concessionari. Però com és ben sabut, fa anys que la Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA està obtenint un benefici industrial per la gestió d'aquest servei.

La Taula de l'Aigua, una entitat ciutadana que defensa la municipalització de l'aigua, considera que aquests 75 anys han estat més que suficients per amortitzar totes les inversions realitzades i que és el moment que els serveis d'abastament i subministrament d'aigua tornin a ser públics i pertanyin a l'Ajuntament de Terrassa i tota la ciutadania, defensant que només la seva gestió pública pot assegurar un dret humà com l'aigua, amb eficiència, participació i control social.

L'acció de la Taula ha generat un importantíssim debat que ha propiciat que el nou govern local es comprometi a realitzar una consulta sobre el tipus de gestió abans d'acabar l'any 2015.

Perquè la ciutadania pugui expressar la seva opinió en aquesta consulta és imprescindible que tingui tota la informació necessària al seu abast, per això hem decidit obrir aquest apartat amb tota la informació obtinguda i la que s'obtingui a través de les consultes, i així totes les persones de Terrassa podran informar-se adequadament i aportar de manera desinteressada i anònima aquella informació que faciliti el coneixement i la transparència en aquest i qualsevol altre tema que pugui ser d'interès ciutadà.