Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Què fem?
Què fem?

Promovem la transparència a l'administració local, gestionant les peticions d'informació a l'Ajuntament de Terrassa, tant sobre la seva gestió com sobre temes pressupostaris i dels seus comptes, de manera pública. També rebem peticions d'informació per a altres administracions públiques que tinguin a veure amb l'àmbit municipal.

La total transparència de l'ajuntament i el coneixement col·lectiu sobre la seva gestió són claus per al nostre principal objectiu: ser una eina per a l'auditoria ciutadana permanent del nostre ajuntament, analitzant els pressupostos, els comptes municipals i el deute.

Com pots col·laborar amb el OCM?

De moltes maneres, depenent del teu temps disponible.

Obrint un compte al nostre web. Així podràs fer consultes, subscriure't a les que hagin fet altres persones per estar informats de la resposta i els comentaris, i publicar els teus comentaris.

Seguint els nostres facebook i twitter i fent-difusió dels nostres posts i els nostres twits.

I amb treball voluntari en el nostre equip.

La major part del treball el realitzem per internet i els membres del ocm ens reunim cada 15 dies per compartir.

Les diferents tasques en les que et pots involucrar són les següents:

1. Tractament de dades i visualització: cal obtenir les dades dels pressupostos municipals, així com les modificacions i les execucions dels mateixos i tractar les dades per realitzar visualitzacions i transformar-les en documents en format obert disponibles a la plataforma web perquè siguin descarregades i consultables per tots. Per a aquesta tasca has de saber treballar amb fulls de càlcul, i conèixer sobre pressupostos i visualització de dades.

2. Consultes (team managers i team members): Rebre, valorar, gestionar i tramitar les peticions d'informació de la ciutadania a l'Ajuntament o a l'organisme que correspongui a través d'instàncies. Actualitzar l'estat de les consultes a la web quan ha estat lliurada la instància i actualitzar les respostes. Comunicar les respostes a les persones que han realitzat les peticions i als altres membres del OCM.

Si triga o no es rep la resposta, buscar formes d'obtenir-la, i en cas de rebre una resposta incompleta o insatisfactòria, estudiar i decidir, d'acord amb el ciutadà que ha fet la consulta, quines accions seguir.

3. Xerrades i relacions públiques: divulgar als col·lectius i ciutadans de Terrassa l'existència de l'OCM Terrassa, per què serveix i com usar-lo, organitzar xerrades i reunions amb entitats, associacions de veïns, etc. També col·laborar amb nous OCM'S en les seves presentacions i amb el grup promotor. Som part d'una xarxa que es recolza mútuament!

4. Anàlisi de pressupostos i auditoria: analitzar les dades dels pressupostos, les modificacions pressupostàries, les execucions i el deute. Analitzar les partides i interpretar a partir de les consultes de la ciutadania o per iniciativa pròpia. La informació extreta es documenta en informes i es comparteix amb el grup de comunicació per a la seva difusió. Una tasca per a persones amb vocació d'analista de dades i auditors.

5. Comunicació: portar el bloc, l'edició de les pàgines informatives de la web, el contacte amb la premsa, les xarxes socials, newsletters .... Elaborar infografies, banners, campanyes de difusió, etc.

Una tasca ideal per a gent a la qual li agradi escriure, periodistes, dissenyadors gràfics, etc.

6. Administrador Web: Mantenir i actualitzar la web del OCM. Ensenyar als nous membres com utilitzar la web segons els diferents rols. Dissenyar nous desenvolupaments i col·laborar en la xarxa que desenvolupa OCAX.

Per a aquesta tasca es necessiten coneixements de programació i gestió de bases de dades, PHP, Mysql i desenvolupament web.

7. Organització i gestió administrativa: Encarregar-se dels tràmits legals i administratius, de buscar finançament, de la rendició de comptes del OCM, de buscar locals per a les xerrades i reunions, gestionar el mail del OCM (info@ocmterrassa.org) i acollir als nous col·laboradors.

Vols formar part? Escriu al correu info@ocmterrassa.org i ens posarem en contacte amb tu per treballar junts.