Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Gestió de l'Aigua -Contracte de concessió

Escritura de concesión administrativa para explotación del servicio de abastecimiento y suministro de agua en 1941

El contracte de concessió és de 10 de desembre de 1941.
La decisió d’acceptar l’oferta de Badrinas i el grup d’empresaris que diu representar, la pren una Comissió Gestora anomenada per les autoritats feixistes.

Recorte Concesión 1

La concessió no es fa a la Societat anterior a la Mina, ni a les persones promotores de la mateixa, sinó a Josep Badrinas Sala, que diu que representa a un grup d’empresaris de la organització patronal Institut de Terrassa. Badrinas fa la oferta el 30 de desembre del 39 i la Comissió Gestora li aprovà el 17 de gener del 40.

Concessió 2

Josep Badrinas argumenta en aquell moment, desembre del 1939, que ho fan per patriotisme, per “la restauración de España siguiendo los dictados de nuestro glorioso Caudillo”.

Concessió 3
Concessió 4

En aquell moment la distribució de l’aigua a Terrassa la fa una societat civil fundada el 1842 que es diu Mina Pública de Aguas de Terrassa.

Concessió 5

Un cop tenen la concessió el primer trimestre de 1940 agafen el control d’aquella societat civil i la converteixen en societat mercantil el juliol de 1940.

Només en aquest moment formalitzen la concessió a la societat que explota la concessió des de desembre de 1941.

Concessió 6

El Sr. Badrinas a la seva memòria argumenta que el pressupost d’ingressos i despeses només genera 2.575 pessetes anuals i que com que hauran d’amortitzar 4 milions i mig doncs necessiten un període de 75 anys de concessió per amortitzar les inversions.


Concessió 7

 

Concessió 8

L’adjudicació no es va fer amb concurs públic amb l’argument que el servei és sense ànim de lucre:

Concessió 9
I reiteren que no és possible la concurrència per que no hi ha d’haver lucre!!

Concessió 10

I reiteren que no hi haurà lucre a la constitució de la nova Mina:


Concessió 11

la llei republicana exigia un referèndum per les concessions de durada superior a 30 anys.


Concessió 12

Segons el contracte, la Mina ha de rebre el sobrant entre el preu i el cost per reintegrar o indemnitzar el capital anticipat:

Concessió 13

I el municipi tenia dret a rebre el 5% de la facturació:

Concessió 14

I al final dels 75 anys de concessió tot ha de revertir al municipi sense cap cost.

Concessió 15

Segons diu el document les instal·lacions de la Mina en aquell moment eren del tot inservibles

 

Concessió 16

Aquí teniu l'escriptura completa.
Escritura de concesión administrativa para explotación del servicio de abastecimiento y suministro de agua en 1941


El 1955 la Mina demana a l’Ajuntament i aquest autoritza una renovació del contracte, que consisteix en:

Limitar el subministrament gratuït d’aigua a l’Ajuntament per usos públics, que era previst en 50m3 / 5000 habitants a un 15% de la concessió, i sempre que ho permeti el dipòsit de Can Boada.
Concessió 17
Concessió 18

Substituir el dret l’Ajuntament a rebre el 5% de les vendes de la Mina per 0,04 cèntims per metre cúbic de l’aigua captada a Abrera. Mantenint que aquesta remuneració inclou totes les taxes i altres impostos per fer servir el subsòl municipal o fer les obres necessàries.

Concessió 19

Augmentar els preus màxims de venda de l’aigua a 2,6 i 1,7 pts/m3 el subministrament a particulars i l’industrial respectivament. Així que l’acord representa una reducció molt important dels ingressos a rebre per part de l’Ajuntament, passant del 5% a un% inferior al 2% i només de les aigües provinents d’Abrera.

Concessió 20


En aquest link la segona escriptura completa.
Escritura de modificación de contrato de concesión administrativa en 1955