Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Auditoria Ciutadana Municipal del Servei d'Abastament i Subministrament d'Aigua

INFORME PARCIAL PRELIMINAR:  
Anàlisi de l’actuació municipal en relació a les taxes de l'aigua.


Introducció

A partir de la informació rebuda al primer taller preparatori de l’Auditoria Ciutadana de l’aigua, organitzat per l’OCM Terrassa i la Taula de l’Aigua (amb el suport del Consell d'Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa, la Plataforma de Auditoria del Deute de Barcelona, i el grup promotor del Observatoris Ciutadans Municipals), i tenint en compte les darreres sentències del Tribunal Suprem de novembre del 2015, s’ha plantejat la necessitat de tractar de forma urgent el tema dels ingressos del servei de l’aigua a Terrassa, ja que encara es considera un preu privat l’import que paga la ciutadania pel servei públic d’abastiment i distribució de l’aigua.

Aquesta qüestió, pot semblar poc important a primera vista, però és fonamental ja que, el tractament com a taxa en lloc de preu privat, atorga un paper decisiu a l’Ajuntament pel que fa a la vigilància, la fiscalització i el control dels diners que la ciutadania abona per aquest servei.

Tanmateix, també limita els beneficis generats pel mateix, permetent la contractació pública de les inversions, així com l’establiment de la impossibilitat de tallar el subministrament a les famílies que no poden fer efectiu el pagament del servei, per motius socials diversos.

Tanmateix, la qüestió respecte a si l’import que es paga ha de ser una taxa o un preu privat, no es limita solament a la gestió de l’aigua, sinó que es pot fer extensiu a altres serveis públics. Indagar en aquest assumpte permetria començar a entendre com es configura el sistema jurídic, quin paper tenen els diferents actors, polítics, judicials i acadèmics i com d’amatent ha d’estar la ciutadania per vetllar pels seus drets.

Per això hem elaborat un informe que podeu llegir complet a l'enllaç de la barra lateral. 

Us informem que és una versió viva en revisió contínua per les entitats i persones que estem treballant, i que en qualsevol moment pot ser modificada amb les correccions i millores pertinents.

E INFORME PARCIAL PRELIMINAR: Anàlisi de l’actuació municipal en relació a les taxes de l'aigua.(pdf)V07.1Historial de versions:
24/05/16 Versió V07
25/05/16 Versió V07.1