Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMTerrassa
5 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMTerrassa
1 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMTerrassa
3%
Esperant resposta de l'administració
6 Consultes
Resposta tot esperant valoració
29 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
69%
Resposta considerada no satisfactòria
31%
Desplegant 41-48 de 52 resultats.
19-06-2014
Consejos, comités, agencias, etc... sobre medio ambiente en Terrassa.
Consultando la web de medio ambiente del ayuntamiento de Terrassa (http://www.mediambient.terrassa.cat) he descubierto que existen estas plataformas:
 • Agència Local d’Energia i Canvi Climàtic
 • Consell Municipal de Medi Ambient
 • Comité de Medi Ambient Industrial
 • Taula de debat i seguiment de criteris sobre Ordenançes Municipals de l’Ajuntament de Terrassa (TASCOM)
 • Comissió de seguiment de la implantación del nou model de gestió de residus

Me gustaría saber, de todas ellas, la siguiente información:
 • Quienes forman estas plataformas
 • Cuales son los criterios para escoger los miembros que las forman
 • Cual es la finalidad de su existencia
 • Cada cuanto se reunen
 • Como se puede consultar las actas de sus reuniones
 • que capacidad de maniobra tienen (debaten? promueven? deciden? actuan?)
 • Como financian sus actividades


Gracias.
10-06-2014
Remuneracions econòmiques pels plens
M'agradaria saber quina remuneració reben els regidors per la seva assistència als plens municipals, tant ordinaris com extraordinaris, i en cas que rebin alguna remuneració, de quina manera estan consignades aquestes en els pressupostos anuals.

Moltes gràcies.
24-07-2014
D'on surt € per persona a 30300.Taxa recollida de residus?

També voldria que m'indiquessin a què fan referència els pressupostos municipals quan, a l'apartat 30300-Taxa recollida de residus, especifiquen que corresponen 47,77€ per persona.

21-07-2014
Taxa sobre gestió de residus municipals - Domicilis particulars

Voldria saber amb quins criteris s'aplica la quota tributària de la taxa sobre gestió de residus municipals als domicilis particulars. Com queda clar a l'article 6è de l'Ordenança fiscal 3.37 que reprodueixo aquí a sota, no es distribueix de manera proporcional sinó que com menys residents hi ha a l'habitatge més cara és la taxa:

Article 6è. Quota tributària
La quota tributària s'aplicarà d'acord amb el nombre de residents de l'habitatge:

Residents Quota

0 residents 69,66 €

1 residents 83,59 €

2 residents 90,57 €

3 a 4 residents 104,50 €

5 a 6 residents 125,38 €

Més de 6 residents 146,29 €


24-06-2014
Mútua de Terrassa

Com a usuaria dels serveis de sanitat pública, m'agradaria saber:

A l'hora de receptar medicaments no genèrics, quins criteris es fan servir?

Quin és el criteri per escollir teràpies que no s'han comprovat científicament eficaces?

Les diferències en receptar diferents tipus de teràpies varien en funció del professional que les administri o hi ha criteris més enllà de les preferències personals?

Com es gestionen les bases de dades sobre l'historial de salut dels pacients? Si jo tinc un historial a un CAP, és visible des de l'hospital?


08-07-2014
Multes als bancs amb pisos buits
A principis del passat mes de gener, va sortir a la premsa que l'Ajuntament de Terrassa havia obert 725 expedients a diferents entitats bancàries que disposaven de pisos buits des de feia més de 2 anys a la ciutat i que, en concret, tres d'aquestes entitats eren les primeres en ser sancionades en primera instància. 

Tenint en compte la gravetat de la situació per la manca d'una oferta real d'habitatge social a la nostra ciutat, quan segons la mateixa premsa, a Terrassa hi ha 2000 pisos buits en mans d'entitats bancàries, voldria que se'm respongués a les següents qüestions:

- com s'està desenvolupant aquesta mesura sancionadora
- quins resultats està tenint
- si ha tingut continuitat 
- quines són les entitats sancionades i amb quins imports 

Gràcies!

11-03-2014
Entitats bancàries amb les que treballa l'Ajuntament
Quines són les entitats bancàries amb les que treballa l'Ajuntament? Quins són els criteris que s'han utilitzat per escollir-les? Més enllà dels criteris econòmics, es valora el compromís social i ètic d'aquestes entitats? S'ha plantejat l'equip de govern municipal depositar els diners públics que gestiona en una banca ètica? Pensa mostrar l’equip de govern el seu compromís social mitjançant l'obertura d'un compte que permeti finançar iniciatives innovadores que, a més de ser rendibles, beneficiïn a les persones i al medi ambient?
03-03-2014
què significa l' explicació de transferències corrent
Crec que amb l' explicació que apareix com informació d' aquest capítol no s' entén a què es refereix si ho consulta un ciutadà no especialista en conceptes tècnics.
▲   pujar al principi