Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMTerrassa
5 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMTerrassa
1 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMTerrassa
3%
Esperant resposta de l'administració
6 Consultes
Resposta tot esperant valoració
29 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
69%
Resposta considerada no satisfactòria
31%
Desplegant 33-40 de 52 resultats.
02-04-2014
Valors Socials en la Adjudicació de Contractes
M'agradaria saber, quins son els valor socials que formen part del pleg de condicions en proveidors i en  contractacions  i alhora de fer l'adjudicació quin pes tenen en la mateixa.

Gràcies.
paco
16-06-2014
Atencions protocolàries. Liquidació 2011
Al pressupost de 2011 per Atencions protocolaries del gabinet d’alcaldia -partida 22601.0111.91201-, el pressupost aprovat és de 189.330 euros. Amb el romanent incorporat i les modificacions queden en 201.570. 
 
Perquè s’en gasten 249.125,42 ? 
Ens podeu enviar el detall de les despeses incloses en aquesta partida ?
20-06-2014
Desviament de fons públics a l'Hospital General de Catalunya
Srs de l' Ajuntament de Terrassa,

Considerant la fusió de gestió sanitària entre la Corporació Sanitària Parc Taulí
 i el Consorci Sanitari de Terrassa a mans de l'equip de gestió del Taulí, com es pot justificar que es derivin pacients de la zona del Vallès que no poden ser atesos per saturació al propi hospital del taulí, a l' Hospital General de Catalunya (gestionat per la multinacional CAPIO) amb el sobrecost que això comporta per les arques públiques, si a l'Hospital de Terrassa existeixen llits, quiròfans buits  i equipament suficient per poder assumir aquest tipus d'assistència?
16-06-2014
Subvencions a famílies necessitades. Liquidació 2012.
A la partida Subvencions a famílies necessitades  48000.3313.23105, el pressupost aprovat al 2012 és de 1.070.000. A més es va incorporar un romanent del 2011 de 216.349,20. Això representa un pressupost total pel 2012 de 1.286.349,20 euros. 
Perquè el pressupost executat al 2012 és només de 869.571,69? 
Per què han réduit la partida en 151.998,97? 
Perquè, a més de la reducció, ha quedat sensé gastar un romanent de 264.778,54? 
Ens podeu donar una informació completa sobre les modificacions i l’execució de les despeses corresponents a aquesta partida?
18-06-2014
Quantitat de desnonaments que hi ha hagut a Terrassa els últims 12 mesos i entitats bancàries executores.
Quants desnonaments hi ha hagut a Terrassa els ultims 12 i 6 mesos? i per part de quines entitats bancàries? i quants han estat de lloguer i quants de vivenda en propietat?
08-09-2014
Taxa d'atur Terrassa per barris o districtes
Voldríem conèixer les dades corresponents a la taxa d'atur de Terrassa per barris o districtes, des del 2008 i fins a l'actualitat.
19-06-2014
Pago de impuestos iglesias y centros religiosos
Hola. 
Quisiera saber si las iglesias y centros religiosos de Terrassa pagan impuestos.
En caso afirmativo, me gustaría saber que tipo de impuestos pagan y a cuanto ascienden anualmente.
19-06-2014
Policía municipal y pistolas
Me he fijado que la policía municipal lleva pistola incluso cuando están dirigiendo el tráfico en la puerta de un colegio o cuando revisan que todos los coches aparcados en la zona azul han sacado el tiquet. 

Quisiera saber cual es el motivo por el cual siempre llevan pistola. ¿es necesario llevarla siempre? ¿la usan muy a menudo? 
Me gustaría saber cuantos disparos ha realizado la policía municipal a lo largo de 2013 (excluyendo prácticas de tiro y formación).

Gracias.

▲   pujar al principi