Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'OCMTerrassa
5 Consultes
Consulta acceptada per l'OCMTerrassa
1 Consultes
Consulta rebutjada per l'OCMTerrassa
3%
Esperant resposta de l'administració
6 Consultes
Resposta tot esperant valoració
29 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
69%
Resposta considerada no satisfactòria
31%
Desplegant 9-16 de 52 resultats.
12-02-2016
Normativa, Composición y funcionamiento de la Comisión de matriculación educativa
Desde la Comunitat Educativa de Terrassa, creemos importante saber, cómo se compone (quién forma parte de ella , a qué sector representa cada uno de sus miembros y en base a qué criterios se escogen) y como funciona la Comisión de Matriculación Educativa.
Para eso, queremos tener acceso a esta normativa y solicitamos que nos sea remitida lo antes posible.
12-11-2015
Informe tècnic Banca ètica i cooperativa a l'Ajuntament
Benvolguts/des,

Exposem:

El passat 29 d'octubre es va aprovar al ple municipal de Terrassa una moció presentada per la CUP, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya-MES i Terrassa en Comú, per declarar Terrassa com a municipi compromès amb la Banca ètica.

Adjuntem moció aprovada per unanimitat al ple:
http://es.scribd.com/doc/288601591/Mocion-Banca-Etica-Terrassa-CAT
En ella s'aproven els següents cinc acords:

1. Realització d’un informe de caire tècnic amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat de dur a terme totes les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o cooperatives, tals com Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa d’Enginyers.
2. Cancel·lació dels comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques,un cop amortitzats els préstecs pendents. En cas que no sigui possible per algun motiu extraordinari, hi haurà el compromís de fer un informe tècnic amb la justificació corresponent i passar-lo als diferents grups municipals via la comissió informativa corresponent.
3. No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins les banques ètiques i/o cooperatives. En cas que no sigui possible, es seguiria el mateix procediment explicat a l’acord segon.
4. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús de banques d’aquest tipus.
5. Promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o cooperatives a la nostra ciutat.

Exposem també que ja el 25 de maig de 2014 es van aprovar al ple municipal acords relatius al compromís i el suport actiu de l’Ajuntament de Terrassa a la banca ètica: (adjuntem enllaç al document municipal: http://www.ocmterrassa.org/archive/15 )

1.- Que l’Ajuntament de Terrassa iniciï els tràmits per a la formalizació de l’adhesió a l’”Associació Projecte FIARE a Catalunya”, amb l’objectiu principal de donar suport a la implantació a Catalunya i, per extensió, a Terrassa d’una entitat financera ètica que faciliti el crèdit a iniciatives empresarials i projectes de tipus social, mediambiental, cultural o solidari. 2.- Que l’Ajuntament de Terrassa comenci a operar bancàriament amb FIARE o alguna altra de les entitats que apliquen criteris de banca ètica per gestionar el proper pressupost destinat a l’àmbit de Cooperació i Solidaritat i que estudiï fer extensiva de manera progressiva l’operativa d’altres regidories o àmbits municipals.
 
3.- Que aquest acord es traslladi al si del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació per tal que sigui considerat, i es valori conjuntament amb els Serveis Econòmics municipals, quina és l’entitat més idònia per operar.
 
4.- Que l’Ajuntament de Terrassa promogui accions d’informació i difusió entre la ciutadania dels valors i beneficis que suposa la Banca Ètica per l’economia del bé comú. 
5.- Que l’Ajuntament de Terrassa informi de la possibilitat i dels mecanismes per cobrar les nòmines que ofereixen algunes d’aquestes entitats, tant per al personal laboral, funcionari, com per als càrrecs electes i proposi a les seccions sindicals i a les entitats de banca ètica fer-ho conjuntament. 

Sol·licitem a l'ajuntament:

Referent a moció aprovada al ple el passat 29 d'octubre:
1.- Que ens informi de quan està previst que estigui preparat l'informe amb l'objectiu d'estudiar la viabilitat de dur a terme totes les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o cooperatives?
2.- Sol·licitem a l'ajuntament que comparteixi l'informe amb la ciutadania a través del web municipal, així com sol·licitem que ens el faci arribar a l'Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa. Nosaltres ens comprometem a compartir el document a través del nostre web.
3. Quines són les activitats/actuacions que es promouran a l'ajuntament per promoure l'ús de la banca ètica per part de la ciutadania.

Referent a acords del ple del 25 de maig de 2014:
1.- Quines van ser les accions d'informació i difusió que es van realitzar des de l'Ajuntament per promoure l'ús de la banca ètica?
2.- Quines van ser les vies que es van utilitzar des de l'Ajuntament per informar al personal laboral, funcionaris i càrrecs electes de la possibilitat i dels mecanismes per cobrar les nòmines que ofereixen les entitats de banca ètica?

Moltes gràcies,

OCM Terrassa

Nota: aprofitem per adjuntar enllaç a consulta realitzada per un veí de terrassa a l'Ajuntament l'11 de març del 2014 on es sol·licitava saber les entitats bancàries amb què treballava el consistori.
L'Ajuntament va respondre que treballava amb 10 entitats financeres: Banc de Sabadell, Caixa Banc, BBVA,Catalunya Banc, Bankia, Grup Banc Santander, Cajamar. Ibercaja, Banco Popular, Dexia
http://ocmterrassa.org/e/8
18-10-2015
PREGUNTES DEL OCM SOBRE ESBORRANY PRESSUPOST 2016: DESPESES
Bon dia!

Per a que la ciutadania pugui participar activament al debat sobre l'esborrany del pressupost 2016 necessitem aclarir els aspectes relacionats més avall sobre les despeses, i que  concretem  en 7 preguntes.

Us demanem que contesteu ràpidament per evitar que la  dilatació de la resposta impedeixi als ciutadans la participació efectiva en  el procés pressupostari.

1.- Segons el plantejament inicial del pressupost 2016 es calcula un impacte positiu de 2.621 m€  en l’escenari pressupostari. D'aquests 766.000€ són deguts a una "menor despesa derivada de la reducció de la càrrega financera atès l’actual escenari de tipus d’interès baixos". Però si baixen els interessos, per què la càrrega financera de l'ajuntament baixa 2,141 milions i puja 1,37 milions la d' habitatge?
2.- Quin és el motiu de l'increment de despeses prevista de 5.482 m€?
3.-  El document mostra un total 3.651 m€ menys disponibles per al  pressupost 2016. És possible endeutar-se per cobrir el dèficit corrent, o només per inversions?
4.- Quines de les despeses que inclou el càlcul anterior són obligacions legals i quines son despeses no compromeses?
5.- Per les inversions es preveu la possibilitat de demanar subvencions a la diputació per 1.000 m€, i una aportació d'ordinari de 340m€. Què vol dir una aportació d'ordinari?
6.- Hi han compromeses inversions 2.900 m€ per les expropiacions, podeu detallar de quines expropiacions es tracta?
7.- Així, segons el document, són necessaris 2982m€ per cobrir les inversions compromeses.
L'import de 1.000 m€ de subvencions ha de ser per noves inversions a  incloure en el pressupost de 2016 i per tant ens hem d'endeutar, o  incrementar els ingressos,  per l'import de 2.900m€  corresponent a les  inversions compromeses per les expropiacions?

Atentament,

OCM Terrassa
18-10-2015
PREGUNTES DEL OCM SOBRE ESBORRANY PRESSUPOST 2016: INGRESSOS
Bon dia!

Agraïm  que hagin fet públic el document sobre l'esborrany de pressupost  municipal 2016.

Per a que la ciutadania pugui participar activament  necessitem aclarir els aspectes relacionats més avall sobre els ingressos,  i que  concretem  en 6 preguntes. Us demanem que contesteu ràpidament per evitar que la  dilatació de la resposta impedeixi als ciutadans la participació efectiva en  el procés pressupostari.

1.-  El document mostra un impacte positiu de recursos de 2.621 m€  principalment per la liquidació del PIE. Podríeu explicar breument en que consisteix el PIE (Participació en els tributs de l’estat) i com es fa aquesta liquidació?
2.-  Quin és el motiu per que es distribueixi l'impacte positiu en dues  parts per valor de 1,770 per despesa recurrent i 851 per despesa no  recurrent?
3.- Quin és el motiu de la reducció d'ingressos prevista de 790 m€?
4.- Dieu que es preveu un increment del 10% en el valor cadastral, com afecta als ingressos per IBI?
5.- Quin és l'efecte per als ingressos municipals de les bonificacions de IAE a les pymes?
6.- Respecte a les bonificacions de IBI, les escoles públiques paguen IBI?

Atentament,

OCM Terrassa
21-09-2015
La qualitat de l'aire que respirem a Terrassa. Accions de l'administració pública adreçades a millorar-la.
Com es mesura la qualitat de l'aire que es respira a Terrassa?
Quantes vegades a l'any es mesura aquesta qualitat?
Qui s'encarrega de fer-ho? Un laboratori o estació municipal, un de públic estatal  o autonòmic, un de privat?
Quins són els últims resultats assolits a Terrassa?
Es superen els límits de contaminació establerts com a perillosos per la Unió Europea?
En quant es superen?
Quins són els contaminants que apareixen en major proporció a l'aire de Terrassa? En quant superen els límits de contaminació establerts com a perillosos?
Quines mesures s'estan prenent, des del govern municipal, per millorar la qualitat de l'aire a Terrassa?
23-07-2015
Venciment i comunicació contracte d'abastament del servei d'aigua a Terrassa
Bona tarda.

Davant la finalització del contracte del servei d'abastament d'aigua de la nostra ciutat, els hi agriria m'informaran de les dues qüestions seguents:

La primera, coneixer la data limit i la forma per a la formulació de porroga i/o concurs del servei.

La segona, coneixer la data limit i la forma per a la comunicació de rescisió de contracte a l'empresa encarregada del servei a la ciutat.

Atentament, Taula de l'Aigua.
Francisco Rodríguez

30-12-2014
Sobre el conveni entre l'Ajuntament i la mercantil COINTASADOS, S.A.
M'agradaria poder consultar les tres sentències (2010, 2012, 2014) que obliguen a l'Ajuntament a fer efectiu el pagament de 8,8 milions d'€ a COINTASADOS, S.A. arran de l'expropiació dels terrenys del c/ Extremadura.

D'altra banda, també voldria saber el cost de l'equip jurídic extern que ha dut el cas. 

Salutacions,

Marcel
28-07-2015
Escriptura administrativa de la concessió de la captació d'aigua d'Abrera
Bona tarda.

Des de la Taula de l'Aigua voldríem que l'Ajuntament ens facilités la concessió administrativa de captació del riu Llobregat així com possibles documents de modificacions i/o anexos establerts al llarg del temps fins l'estat actual.

Moltes Gràcies,
Francisco Rodríguez
▲   pujar al principi