Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Preguntes sobre matriculació a les escoles

Formulada03-01-2017 per OCM Terrassa
EstatEsperant resposta de l'administració
Lliurada03-01-2017, Nº de registre: (5-E) 03-01-2017 083113
TipusGenèrica
Compartir Exportar
Bon dia,

Des del grup de treball per a l'auditoria ciutadana municipal, conformat per la comunitat educativa de Terrassa i el OCM Terrassa, que està estudiant el procés d'escolarització als centres finançats amb fons públics, sol·licitem la següent informació al servei d'educació:

1. En els últims tres cursos acadèmics (2014-15, 2015-16 i 2016-17) com s'ha distribuït la matricula viva en els centres de primària i secundària en la nostra ciutat en funció de la seva titularitat (escola pública i concertada). Distribució nominal i percentual centre per centre.

2. Quin són els percentatges de places que es reserven en les escoles i instituts de la nostra ciutat per poder assumir la matricula viva que es produeix al llarg del curs. Nominal i percentual el funció de la seva titularitat (escola pública i concertada)

3. Quin són els criteris per decidir quin centre ha de tancar una línia de P3 respecte a d'altres centres.

Atentament, 

OCM Terrassa
Afegeix comentari