Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Informe tècnic Banca ètica i cooperativa a l'Ajuntament

Formulada12-11-2015 per OCM Terrassa
EstatResposta tot esperant valoració
Lliurada12-11-2015, Nº de registre: 201535
TipusGenèrica
Compartir Exportar
Benvolguts/des,

Exposem:

El passat 29 d'octubre es va aprovar al ple municipal de Terrassa una moció presentada per la CUP, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya-MES i Terrassa en Comú, per declarar Terrassa com a municipi compromès amb la Banca ètica.

Adjuntem moció aprovada per unanimitat al ple:
http://es.scribd.com/doc/288601591/Mocion-Banca-Etica-Terrassa-CAT
En ella s'aproven els següents cinc acords:

1. Realització d’un informe de caire tècnic amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat de dur a terme totes les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o cooperatives, tals com Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa d’Enginyers.
2. Cancel·lació dels comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques,un cop amortitzats els préstecs pendents. En cas que no sigui possible per algun motiu extraordinari, hi haurà el compromís de fer un informe tècnic amb la justificació corresponent i passar-lo als diferents grups municipals via la comissió informativa corresponent.
3. No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins les banques ètiques i/o cooperatives. En cas que no sigui possible, es seguiria el mateix procediment explicat a l’acord segon.
4. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús de banques d’aquest tipus.
5. Promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o cooperatives a la nostra ciutat.

Exposem també que ja el 25 de maig de 2014 es van aprovar al ple municipal acords relatius al compromís i el suport actiu de l’Ajuntament de Terrassa a la banca ètica: (adjuntem enllaç al document municipal: http://www.ocmterrassa.org/archive/15 )

1.- Que l’Ajuntament de Terrassa iniciï els tràmits per a la formalizació de l’adhesió a l’”Associació Projecte FIARE a Catalunya”, amb l’objectiu principal de donar suport a la implantació a Catalunya i, per extensió, a Terrassa d’una entitat financera ètica que faciliti el crèdit a iniciatives empresarials i projectes de tipus social, mediambiental, cultural o solidari. 2.- Que l’Ajuntament de Terrassa comenci a operar bancàriament amb FIARE o alguna altra de les entitats que apliquen criteris de banca ètica per gestionar el proper pressupost destinat a l’àmbit de Cooperació i Solidaritat i que estudiï fer extensiva de manera progressiva l’operativa d’altres regidories o àmbits municipals.
 
3.- Que aquest acord es traslladi al si del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació per tal que sigui considerat, i es valori conjuntament amb els Serveis Econòmics municipals, quina és l’entitat més idònia per operar.
 
4.- Que l’Ajuntament de Terrassa promogui accions d’informació i difusió entre la ciutadania dels valors i beneficis que suposa la Banca Ètica per l’economia del bé comú. 
5.- Que l’Ajuntament de Terrassa informi de la possibilitat i dels mecanismes per cobrar les nòmines que ofereixen algunes d’aquestes entitats, tant per al personal laboral, funcionari, com per als càrrecs electes i proposi a les seccions sindicals i a les entitats de banca ètica fer-ho conjuntament. 

Sol·licitem a l'ajuntament:

Referent a moció aprovada al ple el passat 29 d'octubre:
1.- Que ens informi de quan està previst que estigui preparat l'informe amb l'objectiu d'estudiar la viabilitat de dur a terme totes les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o cooperatives?
2.- Sol·licitem a l'ajuntament que comparteixi l'informe amb la ciutadania a través del web municipal, així com sol·licitem que ens el faci arribar a l'Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa. Nosaltres ens comprometem a compartir el document a través del nostre web.
3. Quines són les activitats/actuacions que es promouran a l'ajuntament per promoure l'ús de la banca ètica per part de la ciutadania.

Referent a acords del ple del 25 de maig de 2014:
1.- Quines van ser les accions d'informació i difusió que es van realitzar des de l'Ajuntament per promoure l'ús de la banca ètica?
2.- Quines van ser les vies que es van utilitzar des de l'Ajuntament per informar al personal laboral, funcionaris i càrrecs electes de la possibilitat i dels mecanismes per cobrar les nòmines que ofereixen les entitats de banca ètica?

Moltes gràcies,

OCM Terrassa

Nota: aprofitem per adjuntar enllaç a consulta realitzada per un veí de terrassa a l'Ajuntament l'11 de març del 2014 on es sol·licitava saber les entitats bancàries amb què treballava el consistori.
L'Ajuntament va respondre que treballava amb 10 entitats financeres: Banc de Sabadell, Caixa Banc, BBVA,Catalunya Banc, Bankia, Grup Banc Santander, Cajamar. Ibercaja, Banco Popular, Dexia
http://ocmterrassa.org/e/8
Resposta: 02-12-2015
resposta_consulta_52
Vota0Vota0

Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa

Benvolguts,  

En relació a la vostra sol·licitud, amb número de registre 201535 de data 12 de novembre de 2015, pel que ens demaneu informació dels acords aprovats a les sessions plenàries de 25 de maig de 2014 i 29 d’octubre de 2015 sobre Banca Ètica, m’escau informar-vos a continuació de les actuacions realitzades:
   
a) Obertura d’un compte operatiu a Triodos Banc.  

Mitjançant  la  Resolució  1599  de  data  11  de  febrer  de  2015,  s’ha  acordat  l’obertura  d’un  compte corrent a la entitat Triodos Banc en la seva modalitat de compte “Triodos empresa”, i un compte operatiu, anomenat “corporatiu” per el qual s’ha procedit a gestionar el pagament del Pressupost del Servei de Cooperació i Solidaritat d’enguany.  

b) Actuacions de promoció de la banca ètica.  

En  relació  amb  les  activitats  i/o  actuacions  impulsades  per  l’Ajuntament  per  promoure  l’ús  de  la Banca ètica per part de la ciutadania, des del Servei d’emprenedoria i economia social s’han portat a terme diverses actuacions que us detallo a continuació: 

  1. S’ha treballat per impulsar un acord de finançament de projectes d’economia social de Terrassa,per la qual cosa s’han mantingut diverses reunions amb la secció local de l’Associació FIARE.  La  darrera  va  ser  el  passat  dia  25  de  març  de  2015,  amb  la  coordinadora  de  la  Zona mediterrània del projecte FIARE, el coordinador de FIARE Vallès i alguns membres del grup local de Terrassa. En aquesta trobada l’agrupació local FIARE va  demanar posposar la possibilitat de concretar  algun  acord  en  aquest  àmbit  donat  que  en  aquells  moments  els  seus  esforços  es centraven en el projecte d’obrir una primera oficina de FIARE a l’Estat Espanyol, concretament a Bilbao.
 
2. Des del Servei es dona informació a les persones emprenedores sobre finançament per projectes  d’economia  social  i  solidaria.  També  es  realitzen  tallers  setmanals  per  a  persones emprenedores on s’expliquen tant els projectes d’economia social com la existència de la Xarxa Financoop on estan entre d’altres FIARE i Coop57, que són els agents mes coneguts en finances ètiques.
 
3. El Servei organitza també Tallers d’economia social que s’imparteixen als centres formatius (dins de  la  Guia  Educativa  Municipal).  En  aquests  tallers  es  destina  una  part  de  la  presentació  a explicar que son les finances ètiques, expliquem el projecte fiare, coop57 i l’associació FETS que promou les finances ètiques.
 
4. D’altra banda, l’Associació FIARE disposa d’un espai cedit per l’Ajuntament ubicat al Casal Cívic Municipal de l’antiga fàbrica Saphil i es dona suport a la fira de comerç just en la que hi participa FIARE.
 
5. Respecte  a  accions  futures,  a  banda  de  les  que  ja  es  venen  realitzant,  la  secció  local  de l’Associació  FIARE  te  la  consideració  d’  “agent  de  promoció  de  l’economia  social”,  i  per  tant  tindrà accés als diferents projectes i accions que es realitzaran en aquest àmbit i que es troben ara mateix en fase de definició inicial, per la qual cosa no podem encara concretar-los.
 
c) Actuacions de promoció de les condicions que ofereixen els bancs ètics als treballadors i treballadores municipals.  

D’acord  amb  el  procediment  que  tenim  establert  per  donar  difusió  al  personal  municipal  de  les ofertes  que  les  institucions  bancàries  fan  adreçades  als  treballadors  i  treballadores  municipals,  al Portal de Treball UTINC hi figura publicada la oferta de productes i de serveis que l’entitat Triodos Bank ens ha fet arribar.

d) Informació en relació amb l'estudi de la viabilitat de dur a terme totes les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o cooperatives 
 
En  data  16  de  novembre  de  2015  ha  estat  emès  un  informe  en  el  que  es  dona  compliment  al mandat del Plenari de realitzar un informe de caire tècnic sobre la  viabilitat de dur a terme totes les operacions bancàries mitjançant banques ètiques i/o cooperatives, cancel·lació dels comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques,un cop amortitzats els préstecs pendents i no establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins les banques ètiques i/o cooperatives.
 
Del contingut d’aquest informe se n’ha donat compte a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert celebrada el dia 18 de novembre d’enguany.  

L’informe es troba publicat a la Seu Electrònica a l’apartat de pressupost 2015 i el podeu consultar a l’enllaç següent:
 
https://seuelectronica.terrassa.cat/c/document_library/get_file?uuid=39e69de1-eeb4-42c5-ad8a70bcf2a352f5&groupId=16 
 
Resto  a  la  vostra  disposició  per  qualsevol  altra  qüestió  que  considereu  oportuna  en  relació  a  aquest tema. 
 
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos cordialment, 
       
Alfredo Vega López Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

Terrassa, 25 de novembre de 2015

Afegeix comentari