Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Arxiu

 NomDescripcióData 
Liquidació de despeses per partides 201215-05-2014
Moció del 2014.05.29 Relativa al compromís i el suport actiu de l’Ajuntament de Terrassa a la banca ètica. 12-11-2015
Adjunto_respuesta_empreses_ajuntament24-04-2014
Resposta de l'Ajuntament a la pregunta del Procés Constituent sobre subvencions a families necessitades.30-11-2014
Bases d'execució de l'exercici 201220-06-2014
Pressupost despeses 2012 per programa, amb detall de la despesa per capítols i agrupat per àrees.15-05-2014
Pressupost partida de subvencions a families necessitade. Estat de la liquidació a 3T14 20-11-2014
Modificacions de despeses al 30 de Maig26-06-2014
Modificacions de ingressos al 30 de Maig26-06-2014
Un fitxer ZIP que conté les dades dels pressupostos en format CSV i documentació relacionada.03-06-2016
Sobre Pla de Anella Verda de Terrassa30-10-2014
2015 presupuestos de Gastos e ingresos en formato abierto28-12-2014
Resolució núm 1814/2015, de 17 de febrer, relativa a l'aprovació de generació de crèdit número 1 del pressupost municipal de 2015, per un import de 176.996,11€16-03-2015
Resolució núm 2426/2015, de 10 de març, relativa a la incorporació al Pressupost de la Corporació de l'any 2015 de la primera relació de romanents de crèdits, per un import de 4.582.202,78 euros20-03-2015
Resolució dels expedients Q-10032/2016 i Q-0801/2017 relatius al procés de consulta ciutadana sobre les candidatures validades en el marc del procés d'elecció i nomenament del síndic municipal de greuges de Terrassa24-03-2017
▲   pujar al principi